Účtovníctvo

[wc_row]
[wc_column size=“one-half“ position=“first“]

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Spracovanie Podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidenciu majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov

[/wc_column]

[wc_column size=“one-half“ position=“last“]

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Spracovanie Jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidenciu majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov

[/wc_column]
[/wc_row]