EKONOM-CENTER je Váš dôverný dodávateľ podnikateľského poradenstva a účtovníctva. Našim klientom poskytujeme veľmi praktické a hodnotné informácie, základom ktorých je naša dvadsaťročná tradícia a prax v účtovníctve ako aj vlastná podnikateľská činnosť. Naši klienti sú našimi partnermi v podnikaní, záleží nám na ich biznise, preto sa snažíme v maximálnej možnej miere odbremeniť ich od byrokracie a zbytočnej administratívy.

EKONOM-CENTER ako externý dodávateľ účtovníctva šetrí náklady spojené so zamestnaním odborných pracovníkov, odstraňuje nevyhnutné investície do softwérového a technického vybavenia a súčasne zaisťuje vysokú efektivitu práce so zaručeným výsledkom. Spoločnosť poskytuje kvalitné spracovanie a vedenie kompletnej účtovnej agendy a pestrý ekonomický a daňový prehľad a poradenstvo. Tím spoločnosti tvorí sedem kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami a profesionalnym pristupom.

Naše služby

null

Jednoduché účtovníctvo

Poskytujeme vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania.Viac informácií »
null

Podvojné účtovníctvo

Poskytujeme vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy v širokom spektre odvetví služieb i výroby.Viac informácií »
null

Mzdy a personalistika

Poskytujeme komplexné služby v oblasti mzdovej agendy vrátane poradenstva.Viac informácií »
null

Založenie a rozbeh spoločnosti

Poskytujeme poradenstvo a služby v oblasti zakladania obchodných spoločností.Viac informácií »
null

Prenájom a správa virtuálneho sídla

Zabezpečíme virtuálne sídlo pre Vašu spoločnosť a jej zápis do Obchodného registra SR na našich pobočkách v Bratislave a vo Zvolene …Viac informácií »
null

Ochrana osobných údajov

Vďaka spolupráci s externými odborníkmi poskytujeme poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a súladu nakladania s nimi …Viac informácií »
null

Ekonomické / podnikateľské poradenstvo

V rámci poskytovania účtovníctva našim klientom zabezpečujeme kvalitné poradenstvo pri dôležitých rozhodnutiach v podnikaní …Viac informácií »
null

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Pre záujemcov a uchádzačov v procese verejného obstarávania zabezpečujeme prípravu ponuky do súťaže, podávanie žiadosti o vysvetlenie …Viac informácií »
null

Vrátenie DPH z členských krajín EU

Našim klientom poskytujeme službu refundácie DPH zo zahraničných cestovných a reprezentačných výdavkov v rámci členských krajín EU.Viac informácií »