O Nás

Misia spoločnosti

Poskytujeme našim klientom nielen profesionálne vedenie účtovníctva, ale tiež hodnotné podnikateľské informácie, ktoré vám pomáhajú pri mnohých dôležitých rozhodnutiach. Tým podporujeme aj vašu všestrannú ekonomickú prosperitu a rast. Vďaka vlastnej podnikateľskej činnosti počas dvoch dekád poznáme každodenné výzvy a prekážky slovenských podnikateľov a sme schopní nachádzať praktické riešenia šité vám na mieru.

Oblasti v ktorých pôsobíme:

  • maloobchod
  • veľkoobchod
  • stavebná činnosť
  • prevádzky reštaurácií a pohostinstiev
  • poľnohospodárstvo a chov dobytka
  • dopravné činnosti a pod.

20 rokov s Vami ...

V roku 2017 si naša spoločnosť pripomína 20.-te výročie jej založenia. Pri tejto príležitosti  sa chceme poďakovať našim dlhoročným klientom, viacerí z nich sú s nami od úplného začiatku, za ich priazeň a dôveru, ktorú si veľmi vážime. Veľká vďaka patrí i našim zamestnancom a spolupracovníkom, ktorí pilne pracujú a neustále sa vzdelávajú, aby Vám stale prinášali aktuálne informácie a prispeli tak k správnym rozhodnutiam vo Vašom podnikaní.

Prečo my?

  • lojalita
  • diskrétnosť
  • profesionalita
  • služby poskytujeme aj v anglickom jazyku