Mzdy a personalistika

Poskytujeme komplexné služby v oblasti mzdovej agendy vrátane poradenstva. Spracovávame mzdovú agendu aj v intenciách českej legislatívy.

Naše služby zahŕňajú:

  • Pracovné zmluvy, dohody
  • Registrácie, prihlášky a odhlášky do príslušných registrov
  • Evidencia zamestnancov
  • Spracovanie miezd
  • Plnenie zákonných povinností