Ochrana osobných údajov

Vďaka spolupráci s externými odborníkmi poskytujeme poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a súladu nakladania s nimi v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR.