Podvojné účtovníctvo

Poskytujeme vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy v širokom spektre odvetví služieb i výroby. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme veľmi cenné ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

  • spracovanie peňažného denníka
  • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
  • vedenie pokladničnej knihy
  • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
  • evidenciu majetku
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov